Firma realizuje projekt współfinansowany ze środków UE

Tytuł projektu: „Realizacja Strategii ekspansji w celu rozwoju działalności eksportowej Firmy PW Pu.Ma.Fol s.c. na rynki zagraniczne”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, mający na celu ukierunkowanie przedsiębiorstw na zwiększenie stopnia kooperacji z partnerami krajowymi, jak i zagranicznymi, co pozwoli lepiej wykorzystać istniejący potencjał rozwoju gospodarki regionu, szczególnie w obszarze innowacyjnych MŚP.

Nadrzędnym celem niniejszego projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy. Cel zostanie osiągnięty dzięki wdrożeniu założeń Strategii ekspansji na rynki zagraniczne.

Wartość projektu: 214 905,60 zł

Wkład funduszy europejskich: 85 %

AKTUALNOŚCI:

05 maja 2017

Protokół z wyboru wykonawcy

Pliki:

Protokół [PDF]

24 kwiecień 2017

Postępowanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt. „Realizacja Strategii ekspansji w celu rozwoju działalności eksportowej Firmy PW Pu.Ma.Fol s.c. na rynki zagraniczne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty zgodnie z załączonym Zapytaniem ofertowym".

Pliki:

Zapytanie ofertowe [PDF] Formularz oferty [docx]