Telefon  +48 943 435 410

Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pumafol – bags and packagings

Our company Pumafol has been producing foil packaging, foil and syntethic bags for almost three decades. Our qualified employees consist of people who are responsible for packing of our products and people who are here for consulting. We do our best to ensure that our clients receive products of the highest quality

 

Siedziba Firmy Pumafol

 

Stanowisko na targach

 

Fairs

In order to expand our business to eastern markets we presented our products during packaging fairs in Moscow and Kiev.

International RosUpac fair in Moscow is the biggest food industry fair in Eastern Europe and Russia, and the only fair in Russia where you can see a lot of different products related to production of packaging for various industries.

Fairs have given us the opportunity to present our products in front of many food packaging specialists from both meat and dairy industries, helped us gain new contacts and ensured us that we have to stick to this path and continue taking part in these kind of events in this region. That is why we decided to be present in another fair – UPAKOVKA – KIEV. It made our partners feel like our presence in the market is not incidential and it is worth to work with us. Our next step was to attend the INTERPACK fair in Dusseldorf, which was then cancelled and postponed for the next year. We invite you to visit our stand where you will be able to see our new products that were introduced to our offer this year

 

Kiev fair

stanowisko na targach 09
stanowisko na targach 08
stanowisko na targach 07
stanowisko na targach 6
 

 

Moscow fair

stanowisko na targach 05
stanowisko na targach 04
stanowisko na targach 03
stanowisko na targach 01
stanowisko na targach 02

 

Projekty unijne

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy PuMaFol poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”.

Firma realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy PuMaFol poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Głównym celem projektu jest rozwój firmy, poprzez podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

Wartość całkowita projektu: 2 742 900,00 zł

Wartość dofinansowania: 999 998,90 zł

 Dotacje UE

 


Tytuł projektu: „Realizacja Strategii ekspansji w celu rozwoju działalności eksportowej Firmy PW Pu.Ma.Fol s.c. na rynki zagraniczne”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, mający na celu ukierunkowanie przedsiębiorstw na zwiększenie stopnia kooperacji z partnerami krajowymi, jak i zagranicznymi, co pozwoli lepiej wykorzystać istniejący potencjał rozwoju gospodarki regionu, szczególnie w obszarze innowacyjnych MŚP.

Nadrzędnym celem niniejszego projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy. Cel zostanie osiągnięty dzięki wdrożeniu założeń Strategii ekspansji na rynki zagraniczne.

Wartość projektu: 214 905,60 zł

Wkład funduszy europejskich: 85 %

 Dotacje UE

 


Tytuł projektu: Województwo Zachodniopomorskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”

Celem projektu jest wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa zachodniopomorskiego, których sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu na skutek epidemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 50 000 000,00 PLN

Grantobiorca: PUMAFOL S.C.

Kwota grantu: 62 268,63 PLN

 

logo unijne

 

Our experience is your advantage